Är det svamp eller inte?

Det borde vara lätt att känna igen om man har svamp eller inte. De flesta känner igen den typiska klådan och de rödaktiga utslagen. Så allt som påminner om detta borde vara svampinfektion. Det är dock inte så allt som kliar i underlivet är svamp. Eftersom svampinfektioner i underlivet är förmodligen är det vanligaste underlivsproblemen hos kvinnor är det lätt att tro att allt som kliar är svamp. Men det behöver det inte vara. Svamp ger inte alltid samma symtom varje gång. Efter att ha kollat mer detaljerad information om svamp i underlivet här verkar det som de vanligaste symtomen är klåda samt röd och irriterad hud i underlivet. Ett annat symtom som kan misstolkas är flytningarna, om de är svampinfektioner så ska flytningarna vara vitaktiga och gryninga. Om det är annat som orsakar kommer flytningarna inte likadana. Sedan verkar det som att svampinfektioner kan ha mer eller mindre tydliga symtom. Om alla de klassiska symtomen som klåda, röd uppsvullen hud och vita flytningar förekommer är det lätt att veta att det är svamp. Men i många fall är det inte alltid så. Om det är en mildare svampinfektion kan det vara så att det enbart förekommer viss klåda och lite hudirritation utan rodnad eller svullnad. Då är det svårare att veta. Enligt information om svampinfektioner (exempelvis här) kan svampinfektioner med vaga symtom misstas för bland annat bakteriell vaginos. Det är en ofarlig åkomma som orsakas av en bakteriell obalans i underlivet och kan ge likande symtom som svampinfektion som lätt klåda och viss hudirritation. Vad som däremot skiljer sig är att bakteriell vaginos ger grå eller gulaktiga illaluktande flytningar vilket svampinfektion inte ger. Bakteriell vaginos är nästan lika vanligt som svampinfektioner och kan förekomma på grund av många olika anledningar. Exempel på vanliga anledningar är bland annat utdragen mens eller förändringar i hormonbalansen. Att det svider eller kliar i underlivet kan även beror på urinvägsinfektion. Ett tydligt tecken att det är urinvägsinfektion är att det främst svider när du kissar. Men det borde vara ganska enkelt att skilja på urinvägsinfektion och svampinfektion i underlivet.

I sällsynta fall kan det även vara könssjukdomar som klamydia och gonorré som är orsaken bakom. Detta är dock inte särskilt vanligt på grund av många orsaker. Även om man kan få likande symtom som klåda och konstiga flytningar är detta inte ett pålitligt kännetecken. I många fall ger könssjukdomar väldigt vaga eller opålitliga symtom.