Ägglossningstest – när har man ägglossning?

 

När du vill veta om din ägglossning är på väg och den fertila perioden har börjat finns många sätt att ta reda på det. Det kanske bekvämaste sättet att ta reda på det är att använda ägglossningstest. De är lätta att använda, ger exakt resultat och du ser resultatet snabbt.

Ett ägglossningstest mäter halterna ett hormon som benämns luteiniserande hormon(LH). För att få en indikation på halterna av LH mäter testen koncentrationen av hormonet i urinen. Halterna av LH är en säker indikator på ägglossning därför att strax innan ägglossning ökar de mellan två till fem gånger de normala nivåerna. När testet indikerar en ökning av LH betyder det att ägglossning kommer att inträffa inom en period på ett till tre dygn.

Ägglossningstest är lätta att använda och visar resultatet tydligt. Testet innehåller teststicka som hålls i en stråle urin. Resultatet visas på ett litet fönster på teststickan. I princip kan man mäta vilken tidpunkt som helst på dygnet, men de mest tillförlitliga resultaten kommer från mätningar som utförs på eftermiddagen eller mitt på dagen. Hur testen visar resultaten kan variera men de flesta test använder två streck som kallas för resultatstreck och referensstreck. Resultatstrecket anger precis som namnet antyder resultat och referensstrecket visar att testet har utförts rätt.