Varför tar inte vissa personer bort vårtor?

Jag har alltid undrat varför man inte tar bort vårtor. Alla vårtor syns förstås inte, och om det är mindre vårtor som inte sitter synligt kan jag förstå varför man inte gör något åt dem. De gör ju inte ont eller orsakar några större besvär. De syns inte och ger inga jobbiga symtom eller är farliga på något sätt. Men vårtor som sitter på händerna eller ansiktet förstås jobbigare. Även större vårtor förstår jag inte heller varför man inte tar bort. Ett exempel på detta såg jag när jag åkte bussen. Det var en väldigt snygg kvinna i 30-årsåldern som hade på sig snygga professionella kläder. Allt såg tiptop ut förutom en sak. Hon hade en större vårta rätt på kinden. Om jag vore henne skulle jag omedelbart ta bort denna. Den förstörde hela hennes intryck. Jag brukar själv ta bort i stort sett alla vårtor. Jag orkar inte ha dem på kroppen. Enligt det jag läst på olika sidor om hur man tar bort vårtor på olika sätt har jag fått intrycket att om man inte behandlar dem kan det ta lång tid innan de försvinner. Ibland upp till flera år, eftersom det är en virusinfektion och vårtan försvinner först när virusinfektionen drivs ut av immunförsvaret. Vissa vårtor är svårare än andra, fotvårtor är riktigt sega. Dom vanliga mindre vårtorna är lättare, de flesta vårtmedel biter ganska bra på dem och de brukar försvinna inom en eller två månader med droppar eller vårt plåster. Det finns förstås flera olika slags behandlingar. Dropparna ”fräter” bort vårtorna med en slags syra. Detta funkar bra men det kan vara mindre lämpligt för personer med känslig hud. Sedan kan förstås undra om det är klokt att använda detta i ansiktet. Om man har känslig hud blir det extra nervöst, även om alla vårtbehandlingar har testats för att vara säkra så kan de förekomma negativa reaktioner hos viss. Ett alternativ är att frysa ner vårtor med aerosol. Detta liknar en slags behandling som utförs hos läkare där man fryser ner vårtor med flytande kväve och sedan skrapar bort den döda vårtan. Aersol fryser ner utväxterna till -70 grader och detta dödar en del av vävnaden som sedan skrapas bort. Varje behandling förstör en del av vårtan. Den är även relativt mild mot huden eftersom den inte fräter på vårtan men man måste vara försiktig med appliceringen så att man bara kyler ner vårtan. Enligt mina erfarenheter funkar båda ganska bra.

Är det svamp eller inte?

Det borde vara lätt att känna igen om man har svamp eller inte. De flesta känner igen den typiska klådan och de rödaktiga utslagen. Så allt som påminner om detta borde vara svampinfektion. Det är dock inte så allt som kliar i underlivet är svamp. Eftersom svampinfektioner i underlivet är förmodligen är det vanligaste underlivsproblemen hos kvinnor är det lätt att tro att allt som kliar är svamp. Men det behöver det inte vara. Svamp ger inte alltid samma symtom varje gång. Efter att ha kollat mer detaljerad information om svamp i underlivet här verkar det som de vanligaste symtomen är klåda samt röd och irriterad hud i underlivet. Ett annat symtom som kan misstolkas är flytningarna, om de är svampinfektioner så ska flytningarna vara vitaktiga och gryninga. Om det är annat som orsakar kommer flytningarna inte likadana. Sedan verkar det som att svampinfektioner kan ha mer eller mindre tydliga symtom. Om alla de klassiska symtomen som klåda, röd uppsvullen hud och vita flytningar förekommer är det lätt att veta att det är svamp. Men i många fall är det inte alltid så. Om det är en mildare svampinfektion kan det vara så att det enbart förekommer viss klåda och lite hudirritation utan rodnad eller svullnad. Då är det svårare att veta. Enligt information om svampinfektioner (exempelvis här) kan svampinfektioner med vaga symtom misstas för bland annat bakteriell vaginos. Det är en ofarlig åkomma som orsakas av en bakteriell obalans i underlivet och kan ge likande symtom som svampinfektion som lätt klåda och viss hudirritation. Vad som däremot skiljer sig är att bakteriell vaginos ger grå eller gulaktiga illaluktande flytningar vilket svampinfektion inte ger. Bakteriell vaginos är nästan lika vanligt som svampinfektioner och kan förekomma på grund av många olika anledningar. Exempel på vanliga anledningar är bland annat utdragen mens eller förändringar i hormonbalansen. Att det svider eller kliar i underlivet kan även beror på urinvägsinfektion. Ett tydligt tecken att det är urinvägsinfektion är att det främst svider när du kissar. Men det borde vara ganska enkelt att skilja på urinvägsinfektion och svampinfektion i underlivet.

I sällsynta fall kan det även vara könssjukdomar som klamydia och gonorré som är orsaken bakom. Detta är dock inte särskilt vanligt på grund av många orsaker. Även om man kan få likande symtom som klåda och konstiga flytningar är detta inte ett pålitligt kännetecken. I många fall ger könssjukdomar väldigt vaga eller opålitliga symtom.

Astma behöver inte begränsa livet

Astma är en kronisk sjukdom som ger besvärliga symtom och kan med rätta invagga en viss osäkerhet. En astmatiker kan helt enkelt aldrig räkna bort att besvär på grund av astma eller astmaattacker kan uppträda när som helt. Med det sagt finns det är astma inte en sjukdom som behöver skapa hinder eller begränsningar. Med hjälp av moderna astmamediciner och andra metoder är det möjligt att kontrollera astman och minimera risken för astmabesvär. Enligt en översyn över astma och mediciner mot astma från diverse informationskällor, bland annat nischade informationssidor om astmamediciner), verkar astmaläkemedel vara väldigt effektiva för att kontrollera sjukdomen.

Läkemedlen verkar antingen förebyggande mot astmabesvär eller används vid behov i samband med astmabesvär som andningssvårigheter, väsande eller pipande andningsljud eller hosta. Exakt vilken behandling som behövs varierar beroende på svårighetsgraden på astman. För personer som har svårare astma är oftast förebyggande behandling som reducerar inflammation i luftvägarna och minimerar risken för akuta symtom nödvändig. Vanliga komplement är snabbverkande symtomlindrande astmamediciner som ska tas vid behov när det behövs. Astmatiker med mindre allvarlig astma behöver inte alltid förebyggande behandling utan det kan räcka med snabbverkande symtomlindrande astmamediciner. Andra astmatiker som personer med allergisk astma eller astma i samband med fysisk ansträngning får en annan typ av behandling. Astmabesvär hos allergiska astmatiker framkalls främst vid exponering för allergiframkallade faktorer och en eventuell behandling kan inkludera allergidämpande mediciner för att för hantera allergin. Personer som får astmabesvär av fysisk ansträngning behöver sällan omfattande behandling, men kan behöva symtomlindrande mediciner som tas vid behov. Denna typ av astma kan även delvis hanteras med andningsövningar och korrekt uppvärmning innan träning.

Vårtor och andra hudåkommor

Utväxter från huden kan se ut på många olika sätt och utväxterna orsakade av vitt skilda åkommor kan var förvillande lika. Tre vanliga åkommor som ger utväxter på huden är vårtor. Mollusker och fibrom som även kallas för hudflikar.
Vårtor är den vanligaste åkomman av de tre. Enligt medicinsk information om vårtor som orsak, symtom och behandling av vårtor orsakas de av en infektion av HPV-virus i huden. Vårtor är huvudsakligen ett kosmetiskt problem och orsakar inga hälsorisker. Det värsta med vårtor är att utväxterna är fula och är förvånansvärt sega, det kan ta flera år innan de försvinner av sig själv i värsta fall. Det kan ta allt mellan ett par månader till fyra år innan vårtorna läker ut, detta händer när kroppen besegrar virusinfektionen. Vanliga vårtbehandlingar inkluderar receptfria vårtmedel, receptbelagda vårtmedel (ex läkemedel mot genitala vårtor) samt kliniska behandlingar och kirurgi. Vårtmedel förkortar tiden det tar för vårtor att försvinna, och behandlingarna kan ge önskat resultat inom 3-6 veckor under gynnsamma omständigheter med det tar oftast 12-18 veckor. Det finns även flera sorters vårtor. Den vanliga vårtan ser ut som en rund blomkålslikande utväxt och förekommer ofta i mindre antal. Fotvårtor är oftast platta och sitter vanligtvis på undersidan av foten. En fotvårta har ofta en gulaktig eller vitaktig förhårdnad. Platta vårtor är oftast hudfärgade och ser oftast ut som små hudfärgade kulor. De har en tendens att förekomma i stora antal och man får dem vanligtvis på händer, ansiktet eller benen. Trådformiga vårtor förekommer främst i ansiktet och ser ut som en stjälk som sticker ut från huden. Periungual vårtor finns runt eller under naglarna och ser ofta ut som vitaktiga eller gula skrovliga förhårdnader.

Mollusker har ett utseende som påminner om vårtor och är orsakat av ett hudvirus, men det är inte samma slags virus som orsakar vårtor. Det är istället ett pox-virus som orsakar utväxterna. De ser vanligen ut som en liten, hudfärgad knopp som senare kan få en rödaktig färg. Mollusker kan få formation i mitten som liknar en krater som ibland ser ut som ett vitt kladd. Man kan ta bort mollusker med vårtmedel, men frysbaserade vårtmedel är att föredra eftersom de ger snabbare resultat mot mollusker.

Fibrom eller hudflikar är ofarliga hudutväxter som sticker ut från den omgivande huden. De kan påminna om trådformiga vårtor till utseendet. De kan variera i storlek och färg. De är ofta små och hudfärgade men kan även bli större och anta en något mörkare färg än den omgivande huden. De blidas oftast i ansiktet eller där huden veckar sig som i armhålor, på halsen eller runt ögonen. Fibrom är lätta att avlägsna. Man kan klippa bort dem eller avlägsna dem med frysning eller diatermi.